sabato 14 luglio 2012

Podręcznik historii Zakonu Braci Mniejszych
(Manuale della Storia dell'Ordine dei Frati Minori), Heribert Holzapfel OFM, Kraków 2012

A cura della Provincia dell'Assunzione della BMV in Polonia è uscito il volume della storia dell'Ordine Francescano in polacco.  L'autore è il noto storico tedesco Heribert Holzapfel OFM (+1936). Fino ad ora, oltre l'originale in lingua tedesca (Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 1909), esistevano la traduzione in inglese e la versione in latino.
Il volume è disponibile presso la Segreteria della Provincia dell'Assunzione della BMV,  ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, Polonia; tel +48 32 252 68 70; email: lucekwofm1@wp.pl

Staraniem prowincji Wniebowzięcja NMP w Polsce i pod redakcją o. Lucjusza R. Wójtowicza OFM ukazało się polskie tłumaczenie "Podręcznika historii Zakonu Braci Mniejszych" Heriberta Holzapfela OFM (+ 1936), (Kraków 2012, ISBN 978-83-7354-426-0). Autorem książki jest znany niemiecki historyk Heribert Holzapfel OFM (+1936). Do tej pory drukiem zostało wydane tłumaczenie w języku angielskim obginał w języku niemieckim (Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Fryburg 1909) i języku łacińskim. Zachęcamy zainterorazesowanych historią franciszkanizmu do zamawiania tego podręcznika w sekretariacie prowincjalnym: Klasztor Franciszkanów, Sekretariat Prowincjalny, ul. Panewnicka 76, PL- 40-760 Katowice. Tel. +48 32 - 252 68 70.

Nessun commento:

Posta un commento